SATs information

SATs timetable
 
 
Monday 13  May:           Grammar, Punctuation & Spelling - Paper 1
                                    Grammar, Punctuation & Spelling - Paper 2
 
Tuesday 14 May:          English Reading
 
Wednesday 15 May:   Maths Paper 1 (Arithmetic)
                                    Maths Paper 2 (Reasoning)
 
Thursday 16 May:       Maths Paper 3 (Reasoning)